Имот и Луѓе

  •  Осигурување на станови, куќи и членови на домаќинството
Дознај повеќе

  •  Индивидуални и колективни осигурувања од незгода.
Дознај повеќе

  •  Доброволно приватно здравствено осигурување
Дознај повеќе

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.

  •  Максимална заштита при евентуални несреќи и лекарски третмани
Дознај повеќе