Дом и Среќа

Поседувањето на станови и куќи со повремен престој вон градското подрачје е едно од оние места кои го обединуваат вашето семејство. Посветеноста, трудот, и сета љубов вложена во овие објекти за одмор е една од вашите најголеми животни инвестиции.

Компакт

Ги вклучува само основните ризици:


 •  пожар,
 •  град,
 •  удар од гром,
 •  експлозија,
 •  луња,
 •  паѓање на воздушно летало,
 •  манифестација и демонстрација,
 •  удар со сопствено моторно возило.

Брошура Дом и Среќа

Оптимум

Покрај основните, ги вклучува и следниве дополнителни ризици:


 •  земјотрес,
 •  поплава од внатрешни инсталации,
 •  поплава - порои и високи води.

Премиум

Покрај основните и дополнителните, ги вклучува и следниве ризици:


 •  Провална кражба и разбојништво.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


Покритие
 • Пожар
 • Поплава
 • Удар од гром
 • Земјотрес
 • Кражба и разбојништво
 
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Со цел минимизирање на сите ризици поврзани со епидемијата на COVID-19, УНИКА А.Д СКОПЈЕ презема превентивни мерки во согласност со препораките на надлежните институции а со цел заштита на вработените и клиентите и превенција на натамошното ширење на вирусот
Дознај повеќе
Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.
Дознај повеќе
Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи, со максимална ефикасност и комфорт за клиентите.
Дознај повеќе
Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.
Дознај повеќе