Осигурување на имот

Осигурувањето на Вашиот имот претставува одговорна инвестиција во менаџирање на ризици, а не дополнително оптоварување.
UNIQA Ви нуди економска заштита поради настанати штети на Вашиот имот со покритие од сите ризици кои го загрозуваат неговото постоење.

  •  заштита на вашиот имот
  •  заштита на предметите во домаќинството
  •  заштита на членовите на семејството
Дознај повеќе

  •  заштита од ризици
  •  заштита од провална кражба
  •  вклучена одговорност кон трети лица
Дознај повеќе