Shëndetit në udhëtim i shtetasve të huaj

Polica i mbulon shpenzimet për intervenime mjekësore emergjente në institucione shëndetësore në R. Maqedonisë, si pasoje e ndonjë sëmundjeje ose aksidentit që mund të ndodhin gjatë qëndrimit në R. Maqedonisë.

Sigurimi individual i shëndetit në udhëtim

Mbulime


 •  Shpenzime mjekësore në rast emergjence,
 •  Ekzaminime diagnostikuese duke përfshirë radiografi dhe skan të këshilluara si pasojë e emergjencës,
 •   Intervenim ambulator  si pasojë e rasteve emergjente,
 •  Medikamente të këshilluara nga mjeku,
 •  Ambulancë me automjet në R. Maqedonisë,
 •  Riatdhesim emergjent

Sigurimi familjar i shëndetit në udhëtim

Mbulime


 •  Shpenzime mjekësore në rast emergjence,
 •  Ekzaminime diagnostikuese duke përfshirë radiografi dhe skan të këshilluara si pasojë e emergjencës,
 •   Intervenim ambulator  si pasojë e rasteve emergjente,
 •  Medikamente të këshilluara nga mjeku,
 •  Ambulancë me automjet në R. Maqedonisë,
 •  Riatdhesim emergjent

Sigurimi i shëndetit në udhëtim në grup

Mbulime


 •  Shpenzime mjekësore në rast emergjence,
 •  Ekzaminime diagnostikuese duke përfshirë radiografi dhe skan të këshilluara si pasojë e emergjencës,
 •   Intervenim ambulator  si pasojë e rasteve emergjente,
 •  Medikamente të këshilluara nga mjeku,
 •  Ambulancë me automjet në R. Maqedonisë,
 •  Riatdhesim emergjent

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Rast emergjente
 • Ekzaminime diagnostikuese, radiografi dhe skan
 • Medikamente të këshilluara nga mjeku
 • Intervenim ambulance
 • Ambulancë
 
KARAKTERISTIKA
Policë për sigurimin e shëndetit në udhëtim për shtetasit e huaj mund ta kontraktoj person i cili nuk është shtetas i R. Maqedonisë  por e viziton R. Maqedonisë për qëllime turistike ose biznesi.
Shuma maksimale e shpenyimeve për mjekim si pasojë e sëmundjes/aksidentit është 10.000 Euro.
PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë vendit është zgjidhja me e mirë për mbulim maksimal nga pasojat e padëshiruara gjatë aksidenteve ose trajtimeve mjekësore emergjente jashtë vendit.
Mëso më shumë
Me zgjedhjen e policës për sigurimin nga aksidenti bëni hapin e duhur drejt planifikimit të një të ardhmeje të sigurt nga raste të paparashikuara.
Mëso më shumë
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët.
Mëso më shumë
Planifikimi, financimi dhe pajisja e shtëpisë është, sigurisht, një nga investimet jetësore më të rëndësishme. Çdo gjë që planifikoni, është mirë të bëni gjithçka që mundeni për të siguruar investimin tuaj.
Mëso më shumë