Pasuri dhe Njerëz

  •  

    Sigurimi i banesave, shtëpive dhe anëtarëve të familjes

Mëso më shumë

  •  

    Sigurime aksidenti individuale dhe kolektive

Mëso më shumë

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.

  •  

    Mbrojtje maksimale gjatë aksidenteve ose trajtimeve mjekësore të mundshme

Mëso më shumë