Auto dhe Mobilitet

 •  

  Sigurojeni përgjegjësinë tuaj në rast dëmi.

Mëso më shumë

 •  

  Mbulimi i dëmeve të automjetit tuaj pavarësisht nga arsyeja dhe fajësia

Mëso më shumë

 •  

  Gjatë udhëtimit jashtë vendit, është e nevojshme që të keni Karton Jeshil për automjetin tuaj.

Mëso më shumë

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.

 •  

  Sigurimi kufitar është i detyrueshëm për të gjitha automjetet me targa të huaja të cilat nuk posedojnë sigurim të detyrueshëm të përgjegjësisë që është i vlefshëm për qarkullim në Republikën e Maqedonisë

Mëso më shumë