Осигурување на Имот

  •  Основни ризици
  •  Дополнителни ризици
  •  Осигурување на вработените
Дознај повеќе

  •  Основни ризици
  •  Дополнителни ризици
  •  Осигурување на вработените
Дознај повеќе

  •  Покривање на изгубениот доход
  •  Покривање на фиксните трошоци
Дознај повеќе

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.