Ndërtim dhe montim

Përmes kontraktimit të paketës së sigurimit ju i transferoni UNIQA-s rreziqet e mundshme që janë të pranishme gjatë punimeve të ndërtimit dhe montimit që do të reduktojnë efikasitetin e biznesit tuaj dhe funksionimin profesional.

Komfort

Rreziqet elementare:


 •  zjarr,
 •  breshër
 •  goditje nga rrufeja
 •  shpërthim
 •  stuhi
 •  rënie e mjeteve fluturuese
 •  manifestime dhe demonstrata
 •  goditje me automjetin personal
 •  aksident ndërtimi dhe montimi
 •  pakujdesi
 •  neglizhencë ose qëllim i keq i punonjësit ose ndonjë personi tjetër

Shkarko broshurën

Optimum

Përveç rreziqeve elementare i përfshin edhe rreziqet shtesë:


 •  tërmet
 •  përmbytje nga instalimet e brendshme
 •  përmbytje dhe vërshime
 •  rrëshqitje e dheut
 •  shembja dhe rrëzimi i gurëve
 •  thyerja e instalimeve
 •  vjedhje dhe grabitje
 •  përgjegjësia nga veprimtaritë e kontraktuesit të punimeve të ndërtimit ndaj palëve të treta
 •  sigurimi i punëve të ndërtimit brenda periudhës së garancisë

Premium

Përveç rreziqeve elementare dhe rreziqeve shtesë përfshin edhe:


 •  sigurimin e punonjësve nga aksidenti – paaftësi e përhershme dhe vdekje si pasojë e aksidentit
 •  sigurimi i punonjësve nga përgjegjësia private

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Zjarr
 • Përmbytje
 • Tërmet
 • Vjedhje dhe grabitje
 • Sigurimi i punonjësve
 
Çfarë mund të sigurohet?
 1. Ndërtesa gjatë ndërtimit-objekte të reja ndërtimi
 2. Ndërtesa gjatë ndërtimit-rikonstruksione (riparime, ndërtime shtesë, përmirësime, përshtatje)
 3. Materiale ndërtimore, artiyanale dhe instalimi. Pajisjet që kanë për qëllim instalimin në ndërtesën e sigurar, në ndërtim e sipër.
 4. Objektet ekzistuese në të cilat kryhet rikonstruksioni.
 1. Materiale ndërtimi ndihmëse dhe mjete në përdorim.
 2. Montimi i strukturave metalike, pajisjeve mekanike dhe elektrike dhe instalimeve.
 3. Pajisjet ndërtimore dhe ndërtesa ndihmëse të cilat shërbejnë për ndërtimin e ndërtesës (ndërtesa ndihmëse, baraka, depo, punonjësve, skele, etj.).
 4. Dokumentacioni teknik.
PRODUKTE TË NGJASHME
Paketa Punë dhe Planifikim është mënyrë e re për të siguruar pasurin e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha nga lloje të ndryshme të rreziqeve të ndryshme ndaj të cilave janë të ekspozuara.
Mëso më shumë
Sigurimi mbulon të ardhurat e humbura të cilat i siguruari nuk mund t’i realizoj, si dhe mbulimin e shpenzimeve fikse gjatë ndërprerjes së aktivitetit si pasojë e rreziqeve të përfshira në sigurim.
Mëso më shumë
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.
Mëso më shumë
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Mëso më shumë