Ndërprerje e punës si pasojë e zjarrit dhe tërmetit

Sigurimi mbulon të ardhurat e humbura të cilat i siguruari nuk mund t’i realizoj, si dhe mbulimin e shpenzimeve fikse gjatë ndërprerjes së aktivitetit si pasojë e rreziqeve të përfshira në sigurim.

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


PRODUKTE TË NGJASHME
Paketa Punë dhe Planifikim është mënyrë e re për të siguruar pasurin e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha nga lloje të ndryshme të rreziqeve të ndryshme ndaj të cilave janë të ekspozuara.
Mëso më shumë
Përmes kontraktimit të paketës së sigurimit ju i transferoni UNIQA-s rreziqet e mundshme që janë të pranishme gjatë punimeve të ndërtimit dhe montimit që do të reduktojnë efikasitetin e biznesit tuaj dhe funksionimin profesional.
Mëso më shumë
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.
Mëso më shumë
Ky sigurim kontraktohet në paketë me sigurimin e Autopërgjegjësisë, ku shoferi dhe bashkudhëtarët janë gjithashtu të siguruar.
Mëso më shumë