Pasuri

  •  Rreziqet elementare
  •  Rreziqet shtesë
  •  Sigurimi i punonjësve
Mëso më shumë

  •  Rreziqet elementare
  •  Rreziqet shtesë
  •  Sigurimi i punonjësve
Mëso më shumë

  •  Mbulim i të ardhurave të humbura
  •  Mbulim i të shpenzimeve fikse
Mëso më shumë

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.