Колективно осигурување од несреќен случај

Колективното осигурување на работници од последица на незгода овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работно место или каде било во секојдневниот живот.

Стандард

Покритие:


 •  Инвалидитет,
 •  Смрт од незгода,
 •  Смрт од болест.

Комфорт

Покритие:


 •  Инвалидитет,
 •  Смрт од незгода,
 •  Смрт од болест,
 •  Трошоци за лекување.

 

Релакс

Покритие:


 •  Инвалидитет,
 •  Смрт од незгода,
 •  Смрт од болест,
 •  Трошоци за лекување,
 •  Дневен надомест.

Ексклузив


 •  Инвалидитет,
 •  Смрт од незгода,
 •  Смрт од болест,
 •  Трошоци за лекување,
 •  Дневен надомест,
 •  Трошоци за лекување од тешки болести,
 •  Трошоци за хирушки интервенции од тешки болести.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
 • Инвалидитет
 • Смрт
 • Трошоци за лекување
 • Хирушки интервенции
 
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.
Дознај повеќе
Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.
Дознај повеќе
Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи, со максимална ефикасност и комфорт за клиентите на Вашите вработени.
Дознај повеќе
Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.
Дознај повеќе