Deklarim e dëmeve të pasurisë


Menjëherë pas ndodhjes së dëmit të pasurisë duhet të informohet sektori i dëmeve në numrin e telefonit 02 / 3288 800, nga ku do të merrni udhëzime të mëtejshme mbi rrjedhën e procedurës.

Në varësi të llojit të sigurimit

а) Zjarr dhe rreziqe të tjera <shkarko formularin këtu>

b) Thyerje makinerish <shkarko formularin këtu>

c) Tentativë për vjedhje dhe grabitje <shkarko formularin këtu>

d) Thyerje xhamash <shkarko formularin këtu>

Në afat prej tre ditë pune dëmi i ndodhur duhet të deklarohet në formularin përkatës për deklarim dëmi.

Në rast të dëmit nga yjarri dhe vjedhje i sigurari është i detyruar menjëherë pas ngjarjes ta informojë organin përkatës në MPB.

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk  Kontakt

Të ngjashme