Контакт

  •  Историја и основни податоци
Дознај повеќе

  •  Седиште и експозитури
Дознај повеќе

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.

  •  Кариера и вработување во Уника
Дознај повеќе

  •  Маркетинг, последни вести и соопштенија
Дознај повеќе

  •  Агенти, брокери, застапници
Дознај повеќе