UNIQA Insurance Group


UNIQA Insurance Group е една од водечките осигурителни групации на пазарите во Австрија, Централна и Источна Европа. 22,000
вработени и партнерите опслужуваат 9 милиони коминтенти во 19 држави. Капиталот со кој управува компанијата изнесува 24,2
милијарди Евра. Поради тоа NIQA Versicherungen AG е рангирана во највисокиот сегмент на Виенската берза на хартии од вредност –
таканаречениот примарен пазар. Веќе со години агенцијата Standard & Poor’s ја оценува UNIQA со стабилен „А“ рејтинг.

Во UNIQA и Raiffeisen Insurance, поседуваме два силни брендови кои ни овозможуваат многу добра основа за нашиот понатамошен развој.
UNIQA оперира во 16 земји во Централна и Источна Европа: Австрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово, Хрватска,
Македонија, Црна Гора, Полска, Романија, Русија, Србија, Словачка, Чешка Република, Украина и Унгарија. Осигурителните компании во
Италија, Швајцарија и Лихтеншајн се исто така членови на UNIQA Групацијата. Aктуелните и потенцијалните клиенти можат да
сметаат на највисок квалитет во осигурувањето, највисока безбедност и нови фондови што само големи и реномирани
меѓународни компании како UNIQA можат да ги понудат.

 

Мисијата на UNIQA

Блискоста со нашите клиенти е појдовна точка на нашиот бизнис. Ние сме фокусирани на нашиот суштински бизнис на овозможување на
безбедност. Ние се зафаќаме со потребите на нашите клиенти и создаваме решенија скроени за нив. Ова е возможно само преку
личен контакт, лице в лице и на локално ниво.
Оваа посветеност оди во прилог како на клиентите, така и за нас.
Создаваме врска помеѓу луѓето и УНИКА - секојдневните ризици ги менуваат животните текови, кои осигурени преку продуктите на УНИКА
ги прават „промените во животот“ позитивни.

 

Стратегијата на UNIQA се состои од следниве пет клучни појдовни точки:

  • Услуга - ние нудиме едноставна, посветена и благонаклонета помош;
  • Фокус кон клиенти - се гледаме себеси како претставници на клиентите;
  • Способност - нудиме уверливи решенија засновани на нашето искуство;
  • Иновација - нудиме нови, современи продукти;
  • Квалитет - се посветуваме на подготовка на индувидуални решенија.

Имате прашање?

Contact details

info@uniqa.mk  Контакт
Составена од UNIQA

40

компании

Отворена во

19

земји

Вработува повеќе од UNIQA

22.000

вработени

Се грижи за

9,3

Милиони клиенти

УНИКА во Централна и Источна Европа

UNIQA е отворена во 18 земји: Австрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Косово, Лихтенштајн, Унгарија, Македонија, Полска, Романија, Русија, Србија, Словачка, Швајцарија и Украина.


UNIQA Group.com

UNIQA Group
СЛИЧНО