Семинари за осигурување.


Семинарот беше еднодневен и целта беше да се утврдат и усовршат продажните техники кај вработените преку презентација и отворена дискусија за неколку актуелни производи на компанијата:

  •  Пакет Дом и Среќа - осигурување на ненаселени објекти вон градски подрачја;
  •  Пакет Дом и Сигурност - осигурување на домаќинства, станови и куќи;
  • Каско осигурување со  вграден ГПС уред за патнички и товарни возила;
  • Животно осигурување.

Во склоп на презентациите, учесниците на семинарот се запознаа и стекнаа практично искуство со наведените пакет осигурувања.

И двата семинари поминаа во пријатна и професионална атмосфера, каде што учесниците разменија лични искуства од продажбата на осигурување.

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Политика за усогласеност

Имате прашање?

Contact details

info@uniqa.mk  Контакт

СЛИЧНИ НАСТАНИ