Partnerët


AXA Corporate Solutions është një kompani e angazhuar për të ndihmuar
kompanitë e mëdha që me sukses të kryejnë biznesin e tyre, përmes zgjidhje
sigurimi, parandalimit të humbjeve dhe menaxhimit të dëmeve.

Ajo është e pranishme pothuajse kudo në botë, dhe me vite ajo ka qenë partner biznesi
i Grupacionit UNIQA.

https://www.axa-corporatesolutions.com/ 

 

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk  Kontakt

TË NGJASHME