Партнери


AXA Corporate Solutions е компанија посветена на помагање на големите
компании успешно да го спроведуваат својот бизнис, преку осигурителни
решенија, превенција на загубите и раководење со штетите.

Присутна е скоро секаде во светот, и со години е деловен партнер на
UNIQA Групацијата.

https://www.axa-corporatesolutions.com/ 

 

Имате прашање?

Contact details

info@uniqa.mk  Контакт

СЛИЧНО