Патничко осигурување


Кликнете на линкот за да купите полиса за Патничко осигурување онлајн >>.
*Oсигурување може да се склучи само за лицето, кое во моментот на потпишувањето на договорот престојува на територијата на Р. Македонија и кое поседува валиден пасош.

Имате прашање?

Contact details

info@uniqa.mk  Контакт