Физички лица

Overview text

Живот плус

осигурување на живот заштита на семејството долгорочно штедење

Ризико Кредит

заштита на капитал сигурност на отплата на кредитот заштита на семејството

Футура

финансиска заштита на детето долгорочно штедење вложување во иднината на детето

Ризико

врвна лична и семејна сигурност високо осигурана сума финансиска заштита

Комфорт

заштита на целото семејство долгорочно штедење покритие на ризик од тешки болести

Јунит Линк

Вложување во акции преку фонд Можност за поголеми приноси Истовремено осигурување на живот

Подигнување на ЗАЕМ по полиса за осигурување на живот

симболична каматна стапка одобрување во рок од еден работен ден заем без жиранти истовремено целосно осигурување

UNIQA Loyalty club

Листа на локали со попусти

Осигурување на имот

Осигурување на станови, куќи и членови на домаќинството

Осигурување од незгода - несреќен случај

Индивидуални и колективни осигурувања од незгода.

MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Доброволно приватно здравствено осигурување

Патничко осигурување

Максимална заштита при евентуални несреќи и лекарски третмани

Осигурување од автоодговорност

Осигурајте ја Вашата одговорност за надомест на штети

Каско осигурување

Покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот

Зелен картон

При патување надвор од државата, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон

Гранично осигурување

Граничното Осигурување е задолжително за сите странски моторни возила кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.

Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња