Живот плус

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.

Компакт

Покритие


 •  Доживување- 1 x договорена осигурана сума,
 •  Смрт како последица од болест- 1 x договорена осигурана сума,
 •  Смрт како последица од незгода- 2 x договорена осигурана сума.

Брошура Живот Плус

Оптимум

Покритие


 •  Доживување- 1 x договорена осигурана сума,
 •  Смрт како последица од болест- 1 x договорена осигурана сума,
 •  Смрт како последица од незгода- 2 x договорена осигурана сума,
 •  Траен инвалидитет како последица од незгода,
 •  Дневен надомест за болнички престој како последица од незгода.

Премиум

Покритие


 •  Доживување- 1 x договорена осигурана сума,
 •  Смрт како последица од болест- 1 x договорена осигурана сума,
 •  Смрт како последица од незгода- 2 x договорена осигурана сума,
 •  Траен инвалидитет како последица од незгода,
 •  Дневен надомест за болнички престој како последица од незгода,
 •  Кршење на коски,
 •  Хирушки интервенции,
 •  Дневен надомест за болнички престој поради болест, несреќа или породување.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


Покритие
 • Долгорочно штедење
 • Заштита на семејството
 • Покритие за траен инвалидитет
 • Надомест за хирушки интервенции
 • Награда за породување
 
Предности
 1. Загарантирана заштита на осигуреникот во текот на целиот период на осигурување.
 2. Заштита на семејството во случај на непредвидени ситуации.
 3. Исполнување на посебни цели како што се школување на деца, патување итн.
 1. Заштита на животниот стандард во третата животна доба,
 2. Со овој продукт за осигурување на живот може да се договори и дополнително осигурување:
  -Дополнително осигурување од несреќен случај-незгода,
  -Дополнително здравствено осигурување со исплата на фиксен паричен надомест.
 3.  Овој продукт е наменет за сите лица на возраст од 14 до 65 години. Договорот може да се склучи за период од 5 до 30 години, а да трае најмногу до наполнување на 70 години на осигуреникот.
Слични производи
Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.
Дознај повеќе
Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на Вашето дете, но Вие уште сега можете да направите таа иднина да биде поубава и полесна.
Дознај повеќе
Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.
Дознај повеќе
Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња