Jetë Plus

Jetë plus është sigurim i cili paraqet kombinim ideal të kursimit cilësor afatgjatë dhe sigurimit të jetës.

Kompakt

Mbulimet


 •  Mbijetesë – 1 x shuma e siguruar
 •  Vdekje si pasojë e sëmundjeve - 1 x shuma e siguruar
 •  Vdekje si pasojë e aksidentit  - 2 x shuma e siguruar

Shkarko broshurën

Optimum

Mbulimet


 •  Mbijetesë – 1 x shuma e siguruar
 •  Vdekje si pasojë e sëmundjeve - 1 x shuma e siguruar
 •  Vdekje si pasojë e aksidentit  - 2 x shuma e siguruar
 •  Paaftësi e përhershme si pasojë e aksidentit
 •  Shpërblim ditor për qëndrim në spital si pasojë e aksidentit

Premium

Mbulimet


 •  Mbijetesë – 1 x shuma e siguruar
 •  Vdekje si pasojë e sëmundjeve - 1 x shuma e siguruar
 •  Vdekje si pasojë e aksidentit  - 2 x shuma e siguruar
 •  Paaftësi e përhershme si pasojë e aksidentit
 •  Shpërblim ditor për qëndrim në spital si pasojë e aksidentit
 •  Fraktura të kockave
 •  Ndërhyrje kirurgjikale
 •  Shpërblim ditor për qëndrim në spital si pasojë e sëmundjeve, aksidentit ose lindjes

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Kursim afatgjatë
 • Mbrojtje e familjes
 • Mbulim për paaftësi të përhershme
 • Shpërblim për qëndrim në spital
 • Ndërhyrje kirurgjikale
 
PËRPARËSI
 1. Mbrojtje e garantuar e të siguruarit gjatë gjithë periudhës së sigurimit.
 2. Mbrojtje e familjes në rast të situatave të paparashikuara
 3. Plotësim i qëllimeve të veçanta siç janë shkollimi i fëmijëve, udhëtime etj.
 1. Mbrojtje e standardit të jetesës në fazën e tretë të jetës.
 2. Me këtë produkt të sigurimit të jetës mund të kontraktohen edhe sigurime shtesë:
  - Sigurim shtesë nga aksidenti
  - Sigurim shëndetësor shtesë me pagesë të shumave të siguruara  fikse.
 3. Ky produkt është për të gjithë personat nga mosha 14 deri në 65 vjeç. Kontrata mund të lidhet në periudhë kohore nga 5 deri në 30 vjet dhe të zgjasë deri sa i siguruari të mbush moshën 70 vjeç.
PRODUKTE TË NGJASHME
Planifikoni të blini banesë?
Mbrojeni kapitalin tuaj nga aksidentet, siguroni garanci në pagesë dhe mbrojeni familjen tuaj.
Mëso më shumë
Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.
Mëso më shumë
Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.
Mëso më shumë
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies