Футура

Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на Вашето дете, но Вие уште сега можете да направите таа иднина да биде поубава и полесна.

На кој начин може да се искористи осигурената сума?


 •  Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 •  Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 •  Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

Брошура Футура

Футура

Покритие


 •  долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.

Футура и здравје

Покритие


 •  долгорочно штедење и финансиска заштита на детето,
 •   можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хирушки интервенции).

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


Покритие
 • Вложување во иднината на детето
 • Долгорочно штедење
 • Болнички престој
 • Хирушки интервенции
 • Кршење на коски и зглобови
 
Карактеристики

На Вашето најмило подарете му ФУТУРА полиса за животно осигурување бидејќи за разлика од останатите подароци, овој е единствениот подарок кој со истекот на времето ја зголемува својата вредност.

Кој и како може да вложува:

•Вложувањето на финансиските средства може да биде еднократно, месечно, тромесечно, полугодишно и годишно сè до навршување на 18 години од животот на Вашето дете.
•Кога Вашиот матурант ќе наврши 18 години и ќе биде доволно зрел за донесување на животни одлуки, ќе може да ги искористи парите кои претходните години сте ги вложувале во неговата иднина.

 

UNIQA Life е во секој момент покрај Вашето дете. Доколку еден од родителите, кој е договарач на осигурувањето на детето, и кој има полиса за животно осигурување издадена од UNIQA Life, доживее незгода во која би го загубил животот, UNIQA Life презема одговорност да ги доплати останатите премии на осигурувањето сé до последната година, со цел да се обезбеди исплата на договорената осигурена сума.
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.
Дознај повеќе
Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.
Дознај повеќе
Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.
Дознај повеќе
Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња