Futura

Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.

Në cilën mënyrë mund të përdoret shuma e siguruar?


 •  pasi të mbushë moshën 18 vjeç – pas përfundimit të periudhës së sigurimit, personit të siguruar i paguhet shuma e siguruar  rritur me shumën e fitimit të arritur deri atëherë;
 •  si pagesë mujore ose vjetore që mund të paguhet nga 4 deri 7 vitet e ardhshme (bursë studimi), e cila është rritur me shumën e fitimit të arritur deri atëherë;
 •  në rast martese (deri në moshën 25 vjeçare)- në qoftë se i siguruari martohet  prej moshës 18 deri në 25 vjeç, shuma e siguruar rritur me shumën e fitimit të arritur deri atëherë , do të paguhet kur të ndodh rasti i sigurimit “martesë”.

Shkarko broshurën

Futura

Mbulime


 •  Kursim afatgjatë dhe mbrojtje financiare e fëmijës

Futura dhe shëndet

Mbulime


 •  Kursim afatgjatë dhe mbrojtje financiare e fëmijës
 •  Mundësi për sigurim shtesë (shpërblim ditor për qëndrim në spital si pasojë e sëmundjeve ose aksidentit, shpërblim fiks në rast të frakturave të kockave dhe kyçeve, ndërhyrje kirurgjikale)

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Investim në të ardhmen e fëmijës
 • Kursim afatgjatë
 • Qëndrim në spital
 • Ndërhyrje kirurgjikale
 • Frakturë e kockave dhe kyçeve
 
KARAKTERISTIKA

Personit tuaj më të dashur dhurojini policën për sigurimin e jetës FUTURA, sepse në dallim nga dhuratat e tjera, kjo është e vetmja dhuratë e cila me kalimin e kohës e rrit vlerën e saj.

 

Kush dhe si mund të investoj?

- Investimi i mjeteve financiare mund të jetë i njëhershëm, mujor, tremujor, gjashtëmujor ose vjetor derisa fëmija juaj të mbush moshën 18 vjeç.

- Kur maturanti juaj do të mbush 18 vjeç dhe do të jetë i përgjegjshëm  për marrjen e vendimeve për jetën, do të mund t’i përdorë mjetet  të cilat i keni investuar më parë për të ardhmen e tij.

UNIQA Life në çdo moment është pranë fëmijës tuaj. Nëse njëri prej prindërve , i cili është kontraktues i sigurimit të fëmijës dhe ka policë për sigurimin e jetës në UNIQA Life, pëson aksident në të cilin humb jetën, UNIQA Life merr përsipër përgjegjësinë për të paguar primet e mbetur deri në vitin e fundit, me qëllim që  të sigurohet pagesa e shumës së siguruar.
PRODUKTE TË NGJASHME
Jetë plus është sigurim i cili paraqet kombinim ideal të kursimit cilësor afatgjatë dhe sigurimit të jetës.
Mëso më shumë
Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.
Mëso më shumë
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.
Mëso më shumë
Planifikoni të blini banesë?
Mbrojeni kapitalin tuaj nga aksidentet, siguroni garanci në pagesë dhe mbrojeni familjen tuaj.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies