Komfort

Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.

Cilat sëmundje mbulohen me këtë sigurim?


 •  paralizë cerebrale
 •  infarkt
 •  operacion i arterieve të zemrës (bajpas)
 •  transplatim i organeve
 •  sëmundje malinje
 •  insuficience renale
 •  sklerozë multiple
 •  paralizë
 •  verbëri
 •  komë

Shkarko broshurën

Për cilin është ky program?


 •  Programi për sigurimin e jetës me mbulimin e sëmundjeve kritike është i dizajnuar për persona nga mosha 14 deri në 65 vjeç të cilët mendojnë në kohë për të ardhmen dhe shëndetin e tyre dhe të familjes .
 •  Periudha e sigurimit është nga 5 deri në 30 vjet,
 •  Me kontraktimin e programit KOMFORT  janë të siguruar edhe fëmijët e të siguruarit nga mosha 3 deri në 18 vjeç.

Mbulimet


 •  Mbijetesë – 1 x shuma e siguruar
 •  Vdekje si pasojë e sëmundjeve - 1 x shuma e siguruar
 •  Vdekje si pasojë e aksidentit  - 2 x shuma e siguruar
 •  Shfaqje e sëmundjeve kritike -  1 x shuma e siguruar
 •  Shfaqa e sëmundjeve kritike tek fëmijët e të siguruarit – deri në një të tretën e shumës së siguruar, por jo më shumë se 10.000 Euro.

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Mbrojtje e familjes
 • Kursim afatgjatë
 • Vdekje si pasojë e sëmundjeve
 • Vdekje si pasojë e aksidentit
 • Shfaqja e sëmundjeve kritike
 
KARAKTERISTIKA

Sigurimi i jetës para pak kohësh ishte i mjaftueshëm për t’iu përgjigjur nevojave tona. Sot jemi dëshmitarë në shfaqen e shpeshtë të sëmundjeve kritike ( sëmundje malinjë, infarkt, paralizë cerebrale etj.) të cilat e kërcënojnë jetën e njerëzve rreth nesh dhe e ndryshojnë fatin e familjeve tona.

Shumë prej këtyre sëmundjeve kritike mjekohen me më pak ose më shumë suksese, por edhe vetë mjekimi  është afatgjatë dhe i shtrenjtë. Për këtë arsye e krijuam programin KOMFORT – sigurimi i jetës me mbulim të rrezikut nga shfaqja e sëmundjeve kritike.

Me këtë program janë të siguruar edhe fëmijët e të siguruarit  nga mosha 3 deri në 18 vjeç, në rast të shfaqjes së sëmundjeve të përmendura me parë, si  dhe në rast të shfaqjes së sëmundjeve shtesë:

 • Diabetes mellitus tip I
 • Asthma bronkiale
PRODUKTE TË NGJASHME
Jetë plus është sigurim i cili paraqet kombinim ideal të kursimit cilësor afatgjatë dhe sigurimit të jetës.
Mëso më shumë
Planifikoni të blini banesë?
Mbrojeni kapitalin tuaj nga aksidentet, siguroni garanci në pagesë dhe mbrojeni familjen tuaj.
Mëso më shumë
Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.
Mëso më shumë
Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies