Unit Link

Te ky produkt mjetet e klientit nëpërmjet fondit investohen në aksione në më shumë se 100 kompani të rangut të lartë botëror.

Qëllimi


 •  Te ky produkt mjetet e klientit nëpërmjet fondit investohen në aksione në më shumë se 100 kompani  të rangut të lartë botëror siç janë Apple, Microsoft, Nestle, Johnson & Johnson, JP Morgan e tj.
 •  U jep mundësi klientëve për diversifikim të riskut  nga investime në aksione
 •  Mundësi për të ardhura më të larta nga ato të cilat mund të fitohen nga bankat, dhe në të njëjtën kohë keni sigurim jete.

Karakteristika


 •  Periudha e sigurimit nga 5 deri në 30 vjet
 •  Mund të sigurohen persona nga 18 deri në 70 vjeç
 •  Kontrata e sigurimit  duhet të përfundoj në vitin kalendarik kur i siguruari mbush moshën 75 vjeçe.

Mbrojtje


 •  Shuma e siguruar për mbijetesë (vlera e portfolios investuese pas përfundimit të periudhës së sigurimit)
 •  Shuma e sigurimit në rast vdekjeje ( shuma e garantuar në rast vdekje plus vlera e portfolios investuese)
 •  Shuma e garantuar në rast vdekje (Shuma në të holla e cila përcaktohet si përqindje e caktuar nga primi total për të gjithë periudhën e sigurimit).

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Investime në aksione
 • Periudha e sigurimit nga 5 deri në 30 vjet
 • Në të njëjtën kohë edhe sigurim jete
 
PËRFITIME SHTESË
Përveç sigurimit të jetës mund të kontraktohen edhe sigurimi shtesë si sigurimi nga aksidenti dhe sigurimi i shëndetit.
PRODUKTE TË NGJASHME
Jetë plus është sigurim i cili paraqet kombinim ideal të kursimit cilësor afatgjatë dhe sigurimit të jetës.
Mëso më shumë
Planifikoni të blini banesë?
Mbrojeni kapitalin tuaj nga aksidentet, siguroni garanci në pagesë dhe mbrojeni familjen tuaj.
Mëso më shumë
Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.
Mëso më shumë
UNIQA Life A.D Shkup, në mënyrë që të plotësojë nevojat e klientëve të saj, mundësoi hua në vlerë jo më shumë se vlera e kthimit të policës për sigurimin e jetës me një normë interesi simbolike.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies