HUA nga polica për sigurimin e jetës

UNIQA Life A.D Shkup, në mënyrë që të plotësojë nevojat e klientëve të saj, mundësoi hua në vlerë jo më shumë se vlera e kthimit të policës për sigurimin e jetës me një normë interesi simbolike.

Dokumentacioni i nevojshëm


Mundësia më e favorshme dhe më e mirë për hua:


 •  Normë e favorshme interesi
 •  Miratim i huas në rast kur nuk plotësohen kushtet standarde për miratim të kredisë bankare
 •  Shuma e huas nuk llogaritet në detyrimin kreditor të klientit
 •  Hua pa garant dhe garanci
 •  Në të njëjtën kohë sigurim i plotë
 •  Shpenzime administrative prej 150 denarë për shpenzime noteriale për Deklaratën
 •  Huaja miratohet në afat kohor prej një ditë pune.

Përfitimet shtesë


 •  Përfitim shtesë është që në situatën më të vështirë nuk keni detyrim për ta kthyer huan, sepse në atë rast UNIQA Life A.D Shkup do të aktivizoj vlerën e kthimit të Policës tuaj dhe me të përfundon edhe detyrimi juaj.

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


KARAKTERISTIKA
 • Normë interesi simbolike
 • Miratim për një ditë pune
 • Pa garant
 • Në të njëjtën kohë siguri e plotë
 • Shpenzime të ulëta administrative
 
PËRPARËSI
Kushti i vetëm për miratim të huas është që të kenë kaluar 3 vite nga periudha e sigurimit dhe të jetë paguar primi i sigurimit për këto 3 vite.
Huaja miratohet në afat kohor prej një ditë pune.
PRODUKTE TË NGJASHME
Planifikoni të blini banesë?
Mbrojeni kapitalin tuaj nga aksidentet, siguroni garanci në pagesë dhe mbrojeni familjen tuaj.
Mëso më shumë
Jetë plus është sigurim i cili paraqet kombinim ideal të kursimit cilësor afatgjatë dhe sigurimit të jetës.
Mëso më shumë
Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.
Mëso më shumë
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies