Sigurimi i pronës private

Sigurimi i pronës private është një investim i përgjegjshëm në menaxhimin e rrezikut, jo një barrë shtesë.
UNIQA ju ofron mbrojtje ekonomike për dëmtimet e shkaktuara në pronën tuaj duke mbuluar të gjitha rreziqet që rrezikojnë ekzistencën e saj.

  •  mbrojtje e pronës tuaj private
  •  mbrojtje e pajisjeve shtëpiake
  •  mbrojtje e anëtarëve të familjes
Mëso më shumë

  •  mbrojte nga rreziqet
  •  mbrojtje nga vjedhja
  •  përfshihet edhe përgjegjësia ndaj palëve të treta
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies