Sigurimi nga aksidenti

Me zgjedhjen e policës për sigurimin nga aksidenti bëni hapin e duhur drejt planifikimit të një të ardhmeje të sigurt nga raste të paparashikuara.

Sigurimi kolektiv i fëmijëve të moshës parashkollore


 •  u mundëson fëmijëve sigurim 24 orë në ditë gjatë të gjitha aktiviteteve shkollore dhe jashtëshkollore,
 •  i lehtëson pasojat financiare nga ndonjë aksident i mundshme

Sigurimi kolektiv i nxënësve dhe studentëve


 •  u mundëson nxënësve dhe studentëve sigurim 24 orë në ditë gjatë të gjitha aktiviteteve shkollore dhe jashtëshkollore,
 •  i lehtëson pasojat financiare nga ndonjë aksident i mundshme

Sigurimi kolektiv i punëtorëve dhe menaxherëve


 •  për çdo përqindje paaftësie mbi 80% paguhet e gjithë shuma e siguruar
 •  pagesa e dëmshpërblimit për fraktura
 •  zgjidhje e shpejtë e praktikave të dëmeve
 •  për kontratë 5 vjeçare aprovohet lirim prej 5%
 •  mundësi për pagesë mujore me rrogën, ose në faturë tremujore, gjashtëmujore dhe vjeçare

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Mbrojtje 24 orë në ditë
 • Paaftësi
 • Dëmshpërblim për fraktura
 • Zgjidhje e shpejtë e praktikave të dëmeve
 • I lehtëson pasojat financiare nga ndonjë aksident i mundshme
 
KARAKTERISTIKA

Me këtë lloj sigurimi mund të sigurohen persona në moshë nga 14 deri në 75 vjeç.
Personat të cilët janë nën moshën 14 vjaçare ose mbi moshën 75 vjeçare mund të sigurohen, por vetëm me kushtë të veçanta ose shtesë.

Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme: pa kufiyim në kohë dhe hapësirë.

PRODUKTE TË NGJASHME
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët.
Mëso më shumë
Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë vendit është zgjidhja me e mirë për mbulim maksimal nga pasojat e padëshiruara gjatë aksidenteve ose trajtimeve mjekësore emergjente jashtë vendit.
Mëso më shumë
Jetë plus është sigurim i cili paraqet kombinim ideal të kursimit cilësor afatgjatë dhe sigurimit të jetës.
Mëso më shumë
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies