Осигурување од незгода - несреќен случај

Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.

Колективно осигурување на деца од предшколска возраст


 •  Им овозможува осигурителна заштита на децата 24 часа дневно за време на сите школски и воншколски активности,
 •  ги ублажува финансиските последици од потенцијален штетен настан.

Колективно осигурување на ученици и студенти


 •  Им овозможува осигурителна заштита на учениците и студентите 24 часа дневно за време на сите школски и воншколски активности,
 •  ги ублажува финансиските последици од потенцијалните случаи на незгода.

Колективно осигурување на работници и менаџери

Предности:


 •  за секој процент на инвалидитет над 80% се исплаќа целата осигурана сума,
 •  исплата на надомест за скршеници,
 •  брзо решавање на оштетни побарувања,
 •  за склучување на петгодишен договор одобрен 5% попуст,
 •  можност за плаќање месечно со исплата на плата, или со фактура тромесечно, полугодишно и годишно.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


Покритие
 • Заштита 24 часа во денот
 • Инвалидитет
 • Надомест за скршеници
 • Брзо решавање на штети
 • Ги ублажува финансиските последици од случај на незгода
 
Карактеристики
Со ова осигурување можат да се осигураат лица на возраст од 14 до 75 години. Лицата пак кои се помлади од 14 или постари од 75 години можат исто така да бидат осигурени, но со посебни или дополнителни услови.
Колективното осигурување на работници од последица од незгода (несреќен случај) овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работното место или каде било во секојдневниот живот: просторно и временски неограничено.
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
- Без франшиза
- Без ограничување на број на прегледи
Дознај повеќе
Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.

Со приложување на полисата за патничкото осигурување на UNIQA во ГЕНЕА лаборaторија добивате повластена цена PCR тест 1200 мкд и/или брз антигенски тест за 750 мкд
www.genea.mk
Дознај повеќе
Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.
Дознај повеќе
Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња