MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи, со максимална ефикасност и комфорт за клиентите.

Стандард


 •  Максимално годишно покритие до 10.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 800 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие до 2.000 ЕУР годишно.

Комфорт


 •  Максимално годишно покритие до 30.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 1.200 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие.

Оптимум


 •  Максимално годишно покритие до 50.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 1.500 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


Покритие
 • Амбулантно лекување
 • Болничко лекување
 • Пост-болничко лекување
 • Брза помош на пат
 • Бременост и породување
 
Карактеристики

           ПРИДОБИВКИ:

 • Заштеда на време- без одложување за преглед,
 • Амбулантно-специјалистичко и болничко лекување,
 • Преглед, дијагностика и лекување во здравствени установи во рамки на избраниот пакет без доплаток (франшиза),
 • Осигуреници можат да бидат лицата од 1 до 60 годишна возраст кои воедно се и осигуреници во Фондот за здравствено осигурување на Р. Македонија, семејства и фирми со 10 и повеќе вработени,
 • Можност за превентивни и периодични прегледи еднаш во текот на годината.

PremiQaMed Групацијата е водечки Австриски оператор на приватни здравствени установи, и
исто така 100% подружница на UNIQA Osterreich Versicherung AG.
Работи како One-stop-shop - сите медицински услуги под еден покрив- од најопшти консултации и прегледи до комплексни хирушки интервенции и пост-оперативна релабилитација, овозможувајќи:

 • Врвни специјалисти во сите медицински полиња (главно професори)
 • Вашиот доктор се грижи за Вас во текот на целото лечење
 • Висококвалитетна услуга, без чекање, хотелска удобност
 • Модерна медицинска опрема.

Повеќе информации за PremiQaMed можете да најдете на www.premiqamed.com/en/

 

 

 

Мисли здрав човек е среќен човек!
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.
Дознај повеќе
Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.
Дознај повеќе
Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.
Дознај повеќе
Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња