Sigurimi i shëndetit në udhëtim

  •  mbrojtje nga aksidenti
  •  mbrojte nga vjedhja e bagazhit
Mëso më shumë

  •  Polisa i mbulon shpenzimet për intervenime mjekësore emergjente
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies