Sigurimi i Аutopërgjegjësisë

Pa këtë lloj sigurimi nuk mund të bëni regjistrimin e automjetit tuaj. Me këtë lloj mbulimi siguroni përgjegjësin tuaj për dëmshpërblim të dëmeve materiale dhe jomateriale të shkaktuara palëve të treta gjate përdorimit të automjetit tuaj.

Qëllimi


  •  Pa këtë lloj sigurimi është e pamundur të regjistroni automjetin tuaj. Me këtë lloj mbulimi siguroni përgjegjësin tuaj  për dëmshpërblim të dëmeve materiale dhe jomateriale të shkaktuara palëve të treta gjate përdorimit të automjetit tuaj.

Shkarko broshurën
Bli online

Sigurimi nga Auto aksidenti


Ky lloj sigurimi kontraktohet në paket me sigurimin e Autopërgjegjësis. Vozitësi dhe bashkudhëtarët janë të siguruar nga:

  •  Vdekja si pasojë e aksidentit
  •  Paaftësi si pasojë e aksidentit

Sigurimi i xhamave


Sigurimi nga thyerja e xhamave të:

  •  Mjeteve motorike udhëtare
  •  Mjeteve motorike transportuese

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
  • Përgjegjësia ndaj palëve të treta
  • Auto Aksident
  • Xhama
 
PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Mëso më shumë
Gjatë udhëtimit jashtë Republikës së Maqedonisë me automjetin tuaj, është e nevojshme që për automjetin të keni Karton Jeshil, i cili në thelb është zgjerim territorial i Sigurimit të Autopërgjegjësisë në të gjitha vendet europiane anëtare të sistemit të Kartonit Jeshil.
Mëso më shumë
UNIQA ofron sigurim cilësor gjatë transportit tokësor, ujor dhe ajror ndaj të gjitha rreziqeve (All Risks) Klauzola * A *.
Mëso më shumë
Sigurimi kufitar është i detyrueshëm për të gjitha automjetet me targa të huaja të cilat nuk posedojnë sigurim të detyrueshëm të përgjegjësisë që është i vlefshëm për qarkullim në Republikën e Maqedonisë.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies