Осигурување од автоодговорност

Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето возило. Со ова осигурување ја осигурувате Вашата одговорност за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето возило.

Намена


  •  Потребно е за да извршите регистрација на Вашето возило
  •  Jа осигурувате Вашата одговорност спрема трети лица
  •  Надомест на материјални и нематеријални штети причинети со употреба на Вашето возило.

Брошура Автоодговорност
купи онлајн

Осигурување од Автонезгода


Ова осигурување се договара во пакет со осигурувањето од Автоодговорност, притоа возачот и сопатниците се осигурани во случај на:

  •  Смрт поради незгода
  •  Инвалидитет поради незгода.

Осигурување на Стакло


Осигурување на стакло од кршење на:

  •  патнички и
  •  товарни моторни возила.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
  • Одговорност спрема трети лица
  • Автонезгода
  • Стакло
 
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Каско осигурување претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.
Дознај повеќе
При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.
Дознај повеќе
UNIQA А.Д. Скопје нуди квалитетно осигурување за време на транспортот во копнен,
поморски и авионски превоз против сите ризици (ALL Risks) Kлаузула *А*.
Дознај повеќе
Граничното Осигурување е задолжително за сите моторни возила со странски регистарски таблици кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња