Punë dhe planifikim

Paketa Punë dhe Planifikim është mënyrë e re për të siguruar pasurin e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha nga lloje të ndryshme të rreziqeve të ndryshme ndaj të cilave janë të ekspozuara.

Kompakt

Rreziqet elementare:


 •  zjarr,
 •  breshër
 •  goditje nga rrufeja
 •  shpërthim
 •  stuhi
 •  rënie e mjeteve fluturuese
 •  manifestime dhe demonstrata
 •  goditje me automjetin personal

Shkarko broshurën

Optimum

Përveç rreziqeve elementare i përfshin edhe rreziqet shtesë:


 •  tërmet
 •  përmbytje nga instalime të brendshme
 •  përmbytje dhe vërshime
 •  thyerja e xhamave
 •  thyerja e instalimeve
 •  vjedhje dhe grabitje
 •  përgjegjësi ndaj palëve të treta

Premium

Përveç rreziqeve elementare dhe rreziqeve shtesë përfshin e dhe sigurimin e punonjësve nga aksidenti:


 •  Paaftësi e përhershme dhe vdekje si pasojë e aksidentit
 •  Shpenzime për mjekim dhe shpërblim ditor

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Zjarr
 • Goditje nga rrufeja
 • Tërmet
 • Përmbytje
 • Vjedhje dhe grabitje
 
KARAKTERISTIKA
 • Paketa Punë dhe Planifikim është mënyrë e re për të siguruar pasurin e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha nga lloje të ndryshme të rreziqeve të ndryshme ndaj të cilave janë të ekspozuara.
 • Mbrojtje e pasurisë tuaj duke mbuluar të gjitha rreziqet që rrezikojnë ekzistencën e ndërmarrjes ose rreziqet nga të ardhurat e realizuara.
 • Një policë për të gjitha rreziqet e kontraktuara ofron menaxhim të rëndësishëm të rrezikut dhe administrim të lehtë.
 • Kosto më e ulët e sigurimit (prim) në krahasim me policat individuale që mbulojnë shumë lloje të sigurimeve.
 • Mundësia e zgjerimit të mbulimit të rreziqeve elementare me rreziqe shtesë  në varësi nga veprimtaria e kompanisë
 • Mundësi për të kontraktuar mbi shumën e pjesëmarrjes në dëmet e cila zvogëlon primin e sigurimit.
 • Ndërmarrja  përfiton shpërblime adekuate për masat e ndërmarra për parandalimin e rrezikut me zbritje të primit.
 • Mund të zgjidhni midis ofertave të sigurimit bazë dhe atyre speciale sipas nevojave individuale të ndërmarrjes tuaj.
PRODUKTE TË NGJASHME
Përmes kontraktimit të paketës së sigurimit ju i transferoni UNIQA-s rreziqet e mundshme që janë të pranishme gjatë punimeve të ndërtimit dhe montimit që do të reduktojnë efikasitetin e biznesit tuaj dhe funksionimin profesional.
Mëso më shumë
Sigurimi mbulon të ardhurat e humbura të cilat i siguruari nuk mund t’i realizoj, si dhe mbulimin e shpenzimeve fikse gjatë ndërprerjes së aktivitetit si pasojë e rreziqeve të përfshira në sigurim.
Mëso më shumë
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.
Mëso më shumë
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies