Sigurimi i Autopërgjegjësisë

Pa këtë lloj sigurimi nuk mund të bëni regjistrimin e automjetit tuaj zyrtar. Me këtë lloj mbulimi siguroni përgjegjësin e ndërmarrjes tuaj për dëmshpërblim të dëmeve materiale dhe jomateriale të shkaktuara palëve të treta gjate përdorimit të automjetit tuaj zyrtar.

Qëllimi


  •  Jeta jonë afariste karakterizohet nga një shkallë e lartë mobiliteti (lëvizshmërie). Dhe më shumë mobilitet nënkupton më shumë të ardhura dhe prosperitet më të madh.
  •  Më e rëndësishmja është mbrojtja gjithëpërfshirëse financiare e automjetit zyrtar, sepse kushton shumë para dhe rritja e vazhdueshme e densitetit të trafikut sjell edhe më shumë rrezik për rrugë.

Shkarko broshurën
Bli online

Sigurimi nga Auto aksidenti


Ky lloj sigurimi kontraktohet në paket me sigurimin e Autopërgjegjësisë. Vozitësi dhe bashkudhëtarët janë të siguruar nga:

  •  Vdekja si pasojë e aksidentit
  •  Paaftësi si pasojë e aksidentit

Sigurimi i xhamave


Sigurimi nga thyerja e xhamave të:

  •  Mjeteve motorike udhëtare
  •  Mjeteve motorike transportuese

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
  • Përgjegjësia ndaj palëve të treta
  • Auto Aksident
  • Xhama
 
PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Mëso më shumë
Gjatë udhëtimit jashtë Republikës së Maqedonisë me automjetin tuaj, është e nevojshme që për automjetin të keni Karton Jeshil, i cili në thelb është zgjerim territorial i Sigurimit të Autopërgjegjësisë në të gjitha vendet europiane anëtare të sistemit të Kartonit Jeshil.
Mëso më shumë
UNIQA ofron sigurim cilësor gjatë transportit tokësor, ujor dhe ajror ndaj të gjitha rreziqeve (All Risks) Klauzola * A *.
Mëso më shumë
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies