Осигурување на пратки во домашен и меѓународен транспорт

UNIQA А.Д. Скопје нуди квалитетно осигурување за време на транспортот во копнен,
поморски и авионски превоз против сите ризици (ALL Risks) Kлаузула *А*.

Покритие


Осигурувањето по оваа клаузула покрива загуба или оштетување на осигуренитe пратки
коja ќе настанe како непосредна последица на:

 •  сообраќајна незгода
 •  елементарни непогоди
 •  пожар
 •  поплава
 •  делумна кражба
 •  кражба на целото возило
 •  разбојништво
 •  штети настанати при натовар или растовар на стоката.

Брошура Карго и CMR

CMR осигурување


 •  Осигурување на одговорноста на превозниците во домашен и меѓународен друмски сообраќај.
 •  UNIQA Осигурување ќе му ги надомести на осигуреникот сите износи кои тој треба да ги плати врз основа на докажана одговорност, до максималниот лимит наведен во полисата.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
 • Сообраќајна незгода
 • Пожар
 • Поплава
 • Кражба
 • Штети при натовар и растовар на стоката
 
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето службено возило. Со ова осигурување ја осигурувате одговорноста на Вашето претпријатие за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето службено возило.
Дознај повеќе
Каско осигурување на моторни возила претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.
Дознај повеќе
При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.
Дознај повеќе
Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала, важи или е од дејност на осигуреникот, од поседување ствари, од правен однос, или од одредено својство како извор на опасност, што се одбележани во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња