Sigurimi i mallit në transport vendi dhe ndërkombëtar

UNIQA ofron sigurim cilësor gjatë transportit tokësor, ujor dhe ajror ndaj të gjitha rreziqeve (All Risks) Klauzola * A *.

Mbulime


Sigurimi sipas kësaj klauzole mbulon humbjet ose dëmtimet e mallit të siguruar  të cilat mund të ndodhin si pasojë e drejtpërdrejtë nga:

 •  aksident rrugorë
 •  fatkeqësi natyrore
 •  zjarr
 •  përmbytje
 •  vjedhje e pjesëshme
 •  vjedhje e gjithë automjetit
 •  grabitje
 •  dëme të shkaktuara gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të mallit.

Shkarko broshurën

Sigurimi CMR


 •  Sigurimi i përgjegjësisë së transportuesve në trafikun rrugor vendas dhe ndërkombëtar.
 •  UNIQA do të kompensojë të siguruarin për të gjitha shumat që ai duhet të paguajë në bazë të detyrimit të dëshmuar, deri në limitin maksimal të përcaktuar në policë.

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Aksident rrugorë
 • Zjarr
 • Përmbytje
 • Vjedhje
 • Dëme të shkaktuara gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të mallit
 
PRODUKTE TË NGJASHME
Pa këtë lloj sigurimi nuk mund të bëni regjistrimin e automjetit tuaj zyrtar. Me këtë lloj mbulimi siguroni përgjegjësin e ndërmarrjes tuaj për dëmshpërblim të dëmeve materiale dhe jomateriale të shkaktuara palëve të treta gjate përdorimit të automjetit tuaj zyrtar.
Mëso më shumë
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Mëso më shumë
Gjatë udhëtimit jashtë Republikës së Maqedonisë me automjetin tuaj, është e nevojshme që për automjetin të keni Karton Jeshil, i cili në thelb është zgjerim territorial i Sigurimit të Autopërgjegjësisë në të gjitha vendet europiane anëtare të sistemit të Kartonit Jeshil.
Mëso më shumë
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies