Авто и Незгода

Ова осигурување се договара во пакет со осигурувањето од Автоодговорност, а притоа и возачот и сопатниците се осигурани од штетен настан.

Јавен превоз


  •  Задолжително осигурување на патници во јавен превоз од последици на несреќен случај - незгода.
  •  Осигурени се сите лица, патници во возилото без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на живот.

Автонезгода


Ова осигурување се договара во пакет со осигурувањето од Автоодговорност. Притоа возачот и сопатниците се осигурани во случај на:

  •  Смрт поради незгода,
  •  Инвалидитет поради незгода.

Дополнително Каско


Ова осигурување се договара во пакет со потполно каско осигурување на возачот и сопатниците со договарање на повисоки осигурени суми во однос на автонезгода во случај на:

  •  Смрт поради незгода,
  •  Инвалидитет поради незгода.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето службено возило. Со ова осигурување ја осигурувате одговорноста на Вашето претпријатие за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето службено возило.
Дознај повеќе
Каско осигурување на моторни возила претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.
Дознај повеќе
При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.
Дознај повеќе
UNIQA А.Д. Скопје нуди квалитетно осигурување за време на транспортот во копнен,
поморски и авионски превоз против сите ризици (ALL Risks) Kлаузула *А*.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња