Auto dhe Aksident

Ky sigurim kontraktohet në paketë me sigurimin e Autopërgjegjësisë, ku shoferi dhe bashkudhëtarët janë gjithashtu të siguruar.

Transport publik


  •  Sigurim i detyruar i pasagjerëve në transport publik si pasojë e aksidentit
  •  Të gjithë personat, pasagjer në mjetin motorik janë të siguruar pavarësisht gjendjes së tyre shëndetësore, aftësisë për punë dhe mosha

Autoaksident


Ky sigurim kontraktohet në paketë me sigurimin e Autopërgjegjësisë, ku shoferi dhe bashkudhëtarët janë të siguruar nga:

  •  Vdekje si pasojë e aksidentit
  •  Paaftësi si pasojë e aksidentit

Kasko shtesë


Ky sigurim kontraktohet në paketë me sigurimin e Kasko e Plotë , ku shoferi dhe bashkudhëtarët  kontraktohen me shuma më të larta sigurimi në krahasim me Autoaksidentin në rast :

  •  Vdekje si pasojë e aksidentit
  •  Paaftësi si pasojë e aksidentit

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


PRODUKTE TË NGJASHME
Pa këtë lloj sigurimi nuk mund të bëni regjistrimin e automjetit tuaj zyrtar. Me këtë lloj mbulimi siguroni përgjegjësin e ndërmarrjes tuaj për dëmshpërblim të dëmeve materiale dhe jomateriale të shkaktuara palëve të treta gjate përdorimit të automjetit tuaj zyrtar.
Mëso më shumë
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Mëso më shumë
Gjatë udhëtimit jashtë Republikës së Maqedonisë me automjetin tuaj, është e nevojshme që për automjetin të keni Karton Jeshil, i cili në thelb është zgjerim territorial i Sigurimit të Autopërgjegjësisë në të gjitha vendet europiane anëtare të sistemit të Kartonit Jeshil.
Mëso më shumë
UNIQA ofron sigurim cilësor gjatë transportit tokësor, ujor dhe ajror ndaj të gjitha rreziqeve (All Risks) Klauzola * A *.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies