Për bizneset

Punë dhe planifikim

Rreziqet elementare Rreziqet shtesë Sigurimi i punonjësve

Ndërtim dhe montim

Rreziqet elementare Rreziqet shtesë Sigurimi i punonjësve

Ndërprerje e punës si pasojë e zjarrit dhe tërmetit

Mbulim i të ardhurave të humbura Mbulim i të shpenzimeve fikse

Sigurimi i Autopërgjegjësisë

Siguroni përgjegjësinë tuaj në rast dëmi

Sigurimi Kasko

Mbulimi i dëmeve të automjetit tuaj pavarësisht nga arsyeja dhe fajësia

Kartoni Jeshil

Gjatë udhëtimit jashtë vendit, është e nevojshme që të keni Karton Jeshil për automjetin tuaj

Sigurimi i mallit në transport vendi dhe ndërkombëtar

Sigurimi gjatë transportit  tokësor, detar ose ajror ndaj të gjitha rreziqeve

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.

Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies