Колективно животно осигурување

Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.

Намена


 •  Овој продукт е наменет за секое лице на возраст од 15 до 65 години,
 •  Договорот може да се склучи за период од 5 до 30 години,
 •  Договорувач на осигурувањето е правното лице односно компанијата, со една полиса ги осигурува сите или дел од вработените.
 •  Договорувачот може со договорот како и со некои правни работи подоцна да го одреди лицето по име (корисникот) на кое ќе му припадне право по основ на договорот за осигурување
 •  Продуктот е наменет за сите вработени лица кај договорувачот на осигурување, при што договорот за секое вработено лице може да трае најмногу до навршување на 75 години.

Брошура Колективно животно осигурување

Компакт


Долгорочно штедење и финансиска заштита на семејството во случај на непредвидени настани:

 •  доживување,
 •  смрт.

Оптимум


Долгорочно штедење и финансиска заштита во случај на непредвидени настани, како и заштита во случај на повреди кои како последица имаат траен инвалидитет:

 •  доживување,
 •  смрт,
 •  смрт како последица од незгода,
 •  траен инвалидитет,
 •  дневен надомест за болнички престој како последица од незгода.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
 • Финансиска заштита на вработените
 • Долгорочно штедење
 • Траен инвалидитет
 • Смрт
 • Дневен надомест за болнички престој
 
ПРИДОБИВКИ
•Обезбедува финансиска сигурност на осигуреникот и семејството.
•Овозможува оптимална комбинација на покритието – според желбата и можностите на клиентите.
 
•Висината на осигурените суми е еднаква за сите осигуреници без оглед на нивната пристапна старост или здравствена состојба.
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.
Дознај повеќе
Колективното осигурување на работници од последица на незгода овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работно место или каде било во секојдневниот живот.
Дознај повеќе
Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
- Без франшиза
- Без ограничување на број прегледи
Дознај повеќе
Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња