Sigurimi kolektiv i jetës

Sigurimi kolektiv i jetës është i dizajnuar për personat juridik, më saktë është sigurimi i punonjësve.

Qëllimi


 •  Ky produkt është për çdo person nga mosha 15 deri në moshën 65 vjeç,
 •  Kontrata mund të lidhet për periudhë kohore nga 5 deri në 30 vjet,
 •  Kontraktues i sigurimit është person juridik, pra kompania, e cila me një policë i siguron të gjithë ose një pjesë të punonjësve
 •  Kontraktuesi mund ta përcaktoi me emër personin (përfituesin) të cilit i do ti takojnë të gjitha të drejtat në bazë të kontratës së sigurimit me kontratën ose ndonjë dokument tjetër juridik.
 •  Produkti është dizajnuar për të gjithë personat e punësuar tek kontraktuesi i sigurimit, dhe kontrata e sigurimit për çdo person të punësuar mund të zgjasë deri sa i personi të mbush moshën 75 vjeç.

Shkarko broshurën

Kompakt


Kursim afatgjatë dhe mbrojtje financiare e familjes në rast të ngjarjeve të paparashikuara:

 •  Mbijetesë
 •  Vdekje

Optimum


Kursim afatgjatë dhe mbrojtje financiare e familjes në rast të ngjarjeve të paparashikuara si dhe mbrojtje në rast të lëndimeve të cilat mund të kenë si pasojë paaftësinë:

 •  Mbijetesë
 •  Vdekje
 •  Vdekje si pasojë e aksidentit
 •  Paaftësi e përhershme
 •  Shpërblim ditor për qëndrim në spital si pasojë e aksidentit.

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Mbrojtje financiare e punonjësve
 • Kursim afatgjatë
 • Paaftësi e përhershme
 • Vdekje
 • Shpërblim ditor për qëndrim në spital
 
PËRFITIME
 • Siguron siguri financiare për të siguruarin dhe familjen
 • Mundëson kombinim optimal të mbulimit – sipas dëshirës dhe mundësive të klientëve
 • Limiti i shumës së siguruar është i njëjtë për të gjithë të siguruarit pavarësisht moshës ose gjendjes shëndetësore.
PRODUKTE TË NGJASHME
Produkti Lojalitet është i fokusuar në nevojat e punëdhënësve për sigurimin e punonjësve lojal dhe mungesa e papritur e të cilëve do të ndikonte në profitabilitetin e organizatës.
Mëso më shumë
Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme.
Mëso më shumë
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët e punonjësve tuaj.
Mëso më shumë
Shpenzimet për nevoja të papritura për kujdes mjekësor gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit, veçanërisht në shumë vende Europiane, shpesh janë shumë më të larta se zakonisht në Maqedoni.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies