Лојалност

Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.

Компакт

Покритие:


 •  Доживување- 1 x договорената осигурана сума,
 •  Смрт како последица на болест - 1 x договорената осигурана сума,
 •  Смрт како последица од незгода - 2 x договорената осигурана сума.

Брошура Лојалност

Оптимум

Покритие:


 •  Доживување- 1 x договорената осигурана сума,
 •  Смрт како последица на болест - 1 x договорената осигурана сума,
 •  Смрт како последица од незгода - 2 x договорената осигурана сума,
 •  Траен инвалидитет како последица од незгода,
 •  Дневен надомест за болнички престој како последица од незгода.

Премиум

Покритие:


 •  Доживување- 1 x договорената осигурана сума,
 •  Смрт како последица на болест - 1 x договорената осигурана сума,
 •  Смрт како последица од незгода - 2 x договорената осигурана сума,
 •  Траен инвалидитет како последица од незгода,
 •  Дневен надомест за болнички престој како последица од незгода,
 •  Кршење на коски,
 •  Хирушки интервенции,
 •  Дневен надомест за болнички престој поради болест, несреќа или породување.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
 • Смрт
 • Траен инвалидитет
 • Дневен надомест за болнички престој
 • Хирушки интервенции
 • Дневен надомест за болнички престој поради породување
 
ПРЕДНОСТИ
Со склучување на договор за осигурување Лојалност, работодавецот ја поттикнува продуктивноста и ја наградува лојалноста на своите вработени преку обезбедување на финансиски бенефит за истите, имајќи во предвид дека во случај на настанување на осигурен слулај, корисници може да бидат само осигуреникот и неговите законски наследници.
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.
Дознај повеќе
Колективното осигурување на работници од последица на незгода овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работно место или каде било во секојдневниот живот.
Дознај повеќе
Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
- Без франшиза
- Без ограничување на број прегледи
Дознај повеќе
Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња