Sigurimi kolektiv nga aksidenti

Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme.

Standard

Mbulime:


 •  Paaftësi
 •  Vdekje si pasojë e aksidentit
 •  Vdekje si pasojë e sëmundjeve

Kompakt

Mbulime


 •  Paaftësi
 •  Vdekje si pasojë e aksidentit
 •  Vdekje si pasojë e sëmundjeve
 •  Shpenzime për mjekim

Relaks

Mbulime


 •  Paaftësi
 •  Vdekje si pasojë e aksidentit
 •  Vdekje si pasojë e sëmundjeve
 •  Shpenzime për mjekim
 •  Shpërblim ditor

Ekskluziv

Mbulime


 •  Paaftësi
 •  Vdekje si pasojë e aksidentit
 •  Vdekje si pasojë e sëmundjeve
 •  Shpenzime për mjekim
 •  Shpërblim ditor
 •  Shpenzime për mjekim nga sëmundjet kritike
 •  Ndërhyrje kirurgjikale nga sëmundjet kritike

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Paaftësi
 • Vdekje
 • Shpenzime për mjekim
 • Ndërhyrje kirurgjikale
 
PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi kolektiv i jetës është i dizajnuar për personat juridik, më saktë është sigurimi i punonjësve.
Mëso më shumë
Produkti Lojalitet është i fokusuar në nevojat e punëdhënësve për sigurimin e punonjësve lojal dhe mungesa e papritur e të cilëve do të ndikonte në profitabilitetin e organizatës.
Mëso më shumë
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët e punonjësve tuaj.
Mëso më shumë
Shpenzimet për nevoja të papritura për kujdes mjekësor gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit, veçanërisht në shumë vende Europiane, shpesh janë shumë më të larta se zakonisht në Maqedoni.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies