MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
- Без франшиза
- Без ограничување на број прегледи

Стандард +


 •  Максимално годишно покритие до 10.000 ЕУР по осигуреник
 •   Покритие во случај на амбулантно - специјалистичко лекување
 •   Покритие во случај на болничко лекување / операции / тешки болести до макс. годишен лимит
 •   Покритие за бременост и породување до 1.600 ЕУР годишно
 •   Стоматологија
 •   Офталмологија
 •   Лекови
 •   Брза помош на пат 100% 
 •   Малигни болести (радиотерапија и хемотерапија) 100% покритие до 2.000 ЕУР годишно.

Брошура MedUniqa

Комфорт +


 •  Максимално годишно покритие до 30.000 ЕУР по осигуреник
 •   Покритие во случај на амбулантно - специјалистичко лекување
 •   Покритие во случај на болничко лекување / операции / тешки болести до макс. годишен лимит
 •   Покритие за бременост и породување до 1.800 ЕУР годишно
 •   Стоматологија
 •   Офталмологија
 •   Лекови
 •   Брза помош на пат 100% 
 •   Малигни болести (радиотерапија и хемотерапија) 100%  до макс. годишен лимит.

Оптимум +


 •  Максимално годишно покритие до 50.000 ЕУР по осигуреник
 •   Покритие во случај на амбулантно - специјалистичко лекување
 •   Покритие во случај на болничко лекување / операции / тешки болести до макс. годишен лимит
 •   Покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР годишно
 •   Стоматологија
 •   Офталмологија
 •   Лекови
 •   Брза помош на пат 100% 
 •   Малигни болести (радиотерапија и хемотерапија) 100% до макс. годишен лимит.

MedUNIQA мрежа на партнерски установи 


Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
 • Амбулантно лекување
 • Болничко лекување
 • Пост-болничко лекување
 • Брза помош на пат
 • Покритие во случај на бременост и породување
 
Карактеристики

ПРИДОБИВКИ:

 • Заштеда на време- без одложување за преглед
 • Ги ублажува финансиските последици во случај на болест и незгода
 • Пакет превентивна нега, еднаш годишно
 • Конфирмација на плаќања од страна на УНИКА А.Д.
 • Подобрување на психофизичкото здравје
   

Осигуреници можат да бидат лицата кои имаат статус на осигуреник во системот на задолжително здравствено осигурување (ФЗОМ) .
Покритието се однесува на пристапна старост од 01 до 65* години

Доколку имате MedUniqa полиса со покритие во Австрија, можете да ги користите услугите на PremiQaMed, здравствен партнер на УНИКА Австрија.

PremiQaMed Групацијата е водечки Австриски оператор на приватни здравствени установи, и
исто така 100% подружница на UNIQA Osterreich Versicherung AG.
Работи како One-stop-shop - сите медицински услуги под еден покрив- од најопшти консултации и прегледи до комплексни хирушки интервенции и пост-оперативна релабилитација, овозможувајќи:

 • Врвни специјалисти во сите медицински полиња (главно професори)
 • Вашиот доктор се грижи за Вас во текот на целото лечење
 • Висококвалитетна услуга, без чекање, хотелска удобност
 • Модерна медицинска опрема.

Повеќе информации за PremiQaMed можете да најдете на www.premiqamed.com/en/

 

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.
Дознај повеќе
Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.
Дознај повеќе
Колективното осигурување на работници од последица на незгода овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работно место или каде било во секојдневниот живот.
Дознај повеќе
Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња