MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи, со максимална ефикасност и комфорт за клиентите на Вашите вработени.

Стандард


 •  Максимално годишно покритие до 10.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 800 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие до 2.000 ЕУР годишно.

Брошура MedUniqa

Комфорт


 •  Максимално годишно покритие до 30.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 1.200 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие.

Оптимум


 •  Максимално годишно покритие до 50.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 1.500 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие.

MedUNIQA мрежа на партнерски установи 


Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
 • Амбулантно лекување
 • Болничко лекување
 • Пост-болничко лекување
 • Брза помош на пат
 • Покритие во случај на бременост и породување
 
Карактеристики

           ПРИДОБИВКИ:

 • Заштеда на време- без одложување за преглед,
 • Амбулантно-специјалистичко и болничко лекување,
 • Преглед, дијагностика и лекување во здравствени установи во рамки на избраниот пакет без доплаток (франшиза),
 • Осигуреници можат да бидат лицата од 1 до 60 годишна возраст кои воедно се и осигуреници во Фондот за здравствено осигурување на Р. Македонија, семејства и фирми со 10 и повеќе вработени,
 • Можност за превентивни и периодични прегледи еднаш во текот на годината.

          НАПОМЕНА:

          Нудиме дополнителни попусти согласно бројот на вработени во Вашата компанија.

Доколку имате MedUniqa полиса со покритие во Австрија, можете да ги користите услугите на PremiQaMed, здравствен партнер на УНИКА Австрија.

PremiQaMed Групацијата е водечки Австриски оператор на приватни здравствени установи, и
исто така 100% подружница на UNIQA Osterreich Versicherung AG.
Работи како One-stop-shop - сите медицински услуги под еден покрив- од најопшти консултации и прегледи до комплексни хирушки интервенции и пост-оперативна релабилитација, овозможувајќи:

 • Врвни специјалисти во сите медицински полиња (главно професори)
 • Вашиот доктор се грижи за Вас во текот на целото лечење
 • Висококвалитетна услуга, без чекање, хотелска удобност
 • Модерна медицинска опрема.

Повеќе информации за PremiQaMed можете да најдете на www.premiqamed.com/en/

 

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.
Дознај повеќе
Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.
Дознај повеќе
Колективното осигурување на работници од последица на незгода овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работно место или каде било во секојдневниот живот.
Дознај повеќе
Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња