MedUNIQA – Sigurimi shëndetësor privat vullnetarë

Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët e punonjësve tuaj.

Standard


 •  Mbulim maksimal vjetor deri në 10.000 Euro,
 •  Përfitime në rast të mjekimeve ambulante deri në 800 Euro në vit,
 •  Përfitime në rast të mjekimeve spitalore 100% mbulim,
 •  Përfitime maksimale për shtatëzani dhe lindje deri në 2.000 Euro,
 •  Ndihma e shpejtë në rrugë 100% mbulim,
 •  Radioterapi dhe kimioterapi 100% mbulim deri në 2.000 Euro në vit.

Komfort


 •  Mbulim maksimal vjetor deri në 30.000 Euro,
 •  Përfitime në rast të mjekimeve ambulante deri në 1.200 Euro në vit,
 •  Përfitime në rast të mjekimeve spitalore 100% mbulim,
 •  Përfitime maksimale për shtatëzani dhe lindje deri në 2.000 Euro,
 •  Ndihma e shpejtë në rrugë 100% mbulim,
 •  Radioterapi dhe kimioterapi 100% mbulim.

Optimum


 •  Mbulim maksimal vjetor deri në 50.000 Euro,
 •  Përfitime në rast të mjekimeve ambulante deri në 1.500 Euro në vit,
 •  Përfitime në rast të mjekimeve spitalore 100% mbulim,
 •  Përfitime maksimale për shtatëzani dhe lindje deri në 2.000 Euro,
 •  Ndihma e shpejtë në rrugë 100% mbulim,
 •  Radioterapi dhe kimioterapi 100% mbulim.

MedUNIQA rrjeti i institucioneve mjekësore


A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Mjekime ambulatore
 • Mjekime spitalore
 • Mjekime pas spitalore
 • Ndihmë e shpejtë në rrugë
 • Shtatëzani dhe lindje
 
KARAKTERISTIKA

PËRFITIME:

 • Kursim i  kohës – pa vonesa për kontroll mjekësor,
 • Mjekim ambulator specialist dhe spitalor,
 • Kontrolle, kontrolle diagnostikuese dhe mjekime në institucione shëndetësore në kuadër të paketit të zgjedhur pa pagesë shtesë (pjesë të zdritshme),
 • Të siguruar mund të jenë personat me moshë nga 1 deri në 60 vjeç, të cilët gjithashtu janë të siguruar në Fondin për Sigurim shëndetësor të R. Maqedonisë, familje dhe firma me 10 ose më shumë punonjës,
 • Mundësi për kontrolle parandaluese dhe periodike një herë në vit.

SHËNIM:

Ofrojmë lirim shtesë në bazë të numrit të punonjësve në kompaninë tuaj.

Nëse keni policë  MedUniqa me mbulim në Austri, mund ti përdorni shërbimet e PremiQaMed, partner shëndetësor i UNIQA Austria.

Nëse keni policë  MedUniqa me mbulim në Austri, mund ti përdorni shërbimet e PremiQaMed, partner shëndetësor i UNIQA Austria.

Grupi PremiQaMed është operatori kryesor Austriak i institucioneve shëndetësore private, dhe gjithashtu 100% degë e UNIQA Osterreich Versicherung AG.

Funksionon si One-stop-shop - të gjitha shërbimet mjekësore nën një çadër- nga konsultimet dhe ekzaminimet më të përgjithshme deri tek ndërhyrjet komplekse kirurgjikale dhe rehabilitimin postoperativ, duke mundësuar:

 • Specialistët më të mirë në të gjitha fushat mjekësore (kryesisht profesorë)
 • Mjeku juaj kujdeset për ju gjatë gjithë trajtimit mjekësor
 • Shërbim me cilësi të lartë, pa pritur, komoditet në hotel
 • Pajisje mjekësore moderne.

Më shumë informacion në lidhje me PremiQaMed mund të gjenden në www.premiqamed.com/en/

PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi kolektiv i jetës është i dizajnuar për personat juridik, më saktë është sigurimi i punonjësve.
Mëso më shumë
Produkti Lojalitet është i fokusuar në nevojat e punëdhënësve për sigurimin e punonjësve lojal dhe mungesa e papritur e të cilëve do të ndikonte në profitabilitetin e organizatës.
Mëso më shumë
Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme.
Mëso më shumë
Shpenzimet për nevoja të papritura për kujdes mjekësor gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit, veçanërisht në shumë vende Europiane, shpesh janë shumë më të larta se zakonisht në Maqedoni.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies