Për punonjësit

Sigurimi kolektiv i jetës

Mbrojtje financiare kolektive e punonjësve

Lojalitet

Mbrojtje financiare e punonjësve besnik  dhe trashëgimtarëve të tyre

Udhëtim dhe Pushim

Mbrojte maksimale nga pasoja negative në rast aksidenti

Shëndeti në udhëtim i shtetasve të huaj

Polica i mbulon shpenzimet për ndërhyrje mjekësore emergjente

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.

Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies