Пријава на имотна штета


Веднаш по настанување на штета на имот за истата се известува сектор за штети
на тел. број 02 / 3288 800, од каде ќе добиете понатамошни инструкции за текот на постапката.

Во зависност од видот на осигурување

а) Пожар и некои други опасности <преземи образец тука>

б) Машини од кршење <преземи образец тука>

в) Провална кражба и разбојништво <преземи образец тука>

г) Кршење стакло <преземи образец тука>

Во рок од три работни дена настанатата штета потребно е да се пријави на соодветен образец за  пријава на штета.

Во случај на штета од пожар и кражба осигуреникот е должен веднаш по настанување да го извести соодветниот орган на МВР.

Имате прашање?

Контакт центар

info@uniqa.mk  Контакт

ОСТАНАТИ ПРИЈАВИ НА ШТЕТИ
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња