Патничко-здравствено осигурување при патување во странство


  • Пополнета Пријава/образец на УНИКА, со точна адреса и тел.број <преземи образец тука>
  • Изјава од осигуреникот, во која ќе ги наведе околностите под кои се случил настанот, односно зошто се јавил на лекар <преземи образец тука>
  • Фактура за платено лекување и доказ дека истата е платена од негова страна (во оригинал)
  • Специјалистички извештај од доктор, односно комплетна медицинска документација
  • Фотокопија од предната страна од пасошот, од влезните и излезните печати (доколку штетата е во Грција, да се ископира и листот за влез и излез од граница)
  • Фотокопија од полисата за патничко осигурување
  • Транскациска сметка од осигуреникот/родителот

Имате прашање?

Контакт центар

info@uniqa.mk  Контакт

ОСТАНАТИ ПРИЈАВИ НА ШТЕТИ
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња