NJOFTIM


Klient të nderuar,

Për të minimizuar të gjitha rreziqet që lidhen me epideminë COVID-19, UNIQA Shkup ka ndërmarrë masa parandaluese në përputhje me rekomandimet e institucioneve kompetente në mënyrë që të mbrojë punonjësit dhe klientët dhe të parandalojë përhapjen e mëtejshme të virusit.

Për këtë qëllim, nga dita e Mërkurë, 18/03/2020, UNIQA SHA Shkup dhe UNIQA LIFE SHA Shkup prezantojnë mundësinë e re për paraqitjen e dëmeve, e cila do t'u ofrojë klientëve dhe punonjësve tanë mbështetje në punën e tyre dhe mbrojtjen e shëndetit të tyre.

Paraqitja e Dëmit:

Që nga 23 Mars, në vijim do të punojë me kapacitet të zvogëluar si më poshtë:
me kohë të pjesshme nga 8:00 deri në 16:00.

Nëse keni nevojë për paraqitje të dëmit në periudhën vijuese, Ju lutemi ndiqni udhëzimet më poshtë:

1. Dorëzoni kërkesën në mënyrë elektronike në adresën tonë: uniqasteti@uniqa.mk duke përfshirë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për dëmin. Formularët për paraqitje të dëmit janë në dispozicion në linkun në vijim: https://www.uniqa.mk/home/03_Uslugi/01_Prijava_na_steti/index.php

2. Për dëmet e makinave nga sigurimi i auto-përgjegjësisë dhe sigurimit kasko, për të cilat nevojitet inspektim, mund të drejtoheni në ambientet e UNIQA SHA Shkup ose të kërkoni udhëzime dhe informacione në kontaktet e mëposhtme:


+3892 3288 871; +3892 3288 872; +3892 3288 873, +3892 3288 893

3. Ju lutemi, në rast të paraqitjes së dëmit personal, të siguroheni që ti paraqitni të gjitha dokumentet kryesore të cilat janë të nevojshme për paraqitje të dëmit, ndërsa secilin dokument shtesë e dorëzoni në mënyrë elektronike në email adresën sipas numrit të dëmit: uniqasteti@uniqa.mk .

4. Për paraqitje të dëmit në lidhje me policat e sigurimit të jetës të lëshuara nga UNIQA Life SHA Shkup I dorëzoni në mënyrë elektronike në email adresën: uniqalifeinfo@uniqa.mk .

Formularët për paraqitje të dëmit për policat e sigurimit të jetës janë në dispozicion në linkun vijues:http://ëëë.uniqa.mk/home/03_Uslugi/01_Prijava_na_steti/04_prijava_zivotno/ .

Polica për sigurim:

Nëse keni nevojë për polica të sigurimit pyesni agjentin ose numrin e telefonit +38923288800,
adresën e e-mail: info@uniqa.mk

Në fund, apelojmë deri tek klientët tanë dhe të punësuait të ndjekin vazhdimisht rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë, sepse shëndeti publik është përgjegjësi e përbashkët.

Me respekt,

UNIQA Sigurimi

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk  Kontakt

Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies